Cart 0
Selman Jezu Kris Kapab Sove Ayiti (Creole)

Selman Jezu Kris Kapab Sove Ayiti (Creole)

$0.00

Etazini pa sove nou!
Nasyonzini pa kapab sove nou!
SELMAN BONDIE JEZU KRIS Kl GIN POUVWA POU SOVE NOU!

Som 121:2 di: “Sekou mouin soti nan min Segne-a. Se li minm ki fe siel la ak late-a.”

Koman nou min-m kap suiv Jezu Kris ka leve kanpe pou nou jouin’n sekou sa-a pou tout pepla e Peyi d’Ayiti?
2 Istoua 7:14 di: “Le sa-a si pep ki pote non-m lan lapriye nan pie-m, si yo soumet devan mouin, si yo pran chache-m anko, si yo vire do bay vie peche yo tap fe yo, map tande yo nan siel kote-m ye-a, map padonnin peche yo, map fe peyi-a kanpe anko.”

Pouki sa nou min-m kretyin doue fe sa?
Bondie Jezu Kris ap rele nou, pep li-a, pou fe sa koulye-a men-m. Se travay nou koulye-a. Nou min-m kretyin nou bezwen pou vin’n ansan’m nan yon kay ou byen nan legliz pou nou priye e pou sove POUVWA Jezu Kris lan desan’n sou tout pep Ayiti-a! Se tap yon Glaw pou Bondie Jezu Kris e yon benediksyon pou pep la e pou peyi-a.

Sonje sa I Pie 4:17 di:
“Paske tan an rive pou jijman Bondie-a komanse.” Lap komanse ak moun ki nan kay Bondie-a anvan. Si nou min-m kretyin nou pedi opotinite sila pou nou sevi Bondie Jezu, min kisa ki ap rezilta? Premie man paske nan ke sansib Bondie-a, epi souit jijman-an.More from this collection