Cart 0
Put do boga (Croation)

Put do boga (Croation)

$0.00

Vjersko učenje današnjice, vrlo rašireno, ali posve neosnovano, kaže da mnogi putovi vode do Boga. Ako je čovjek pošten, kažu, nije važno kojim putem ide - na kraju će ionako stići do pravoga cilja.

Istaknuti prosvjetni radnik predavao je pred brojnim slušateljstvom i iz Staroga zavjeta navodio odlomke u kojima piše da je Bog čovjeka stvorio sebi na slavu. Dodao je da se ta namjena ne može pobiti. Svi su ljudi braća, rekao je, i na kraju ni oni najgori neće biti za vječnost izgubljeni.

Govornik je svoje uvjerenje potkrijepio slikom prekrasnog dvorca smještena u raskošnu vrtu. Postojao je samo jedan ulaz u dvorac, iako su do njega vodili mnogi putovi iz svih pravaca. Mnoštvo se ljudi tiskalo tim putevima. Neki su se uspinjali planinskim prijevojima, drugi su glavinjali oštrim kamenjarom, dok su neki, uz pjesmu i smijeh, gazili cvijećem posute staze. Na koncu su svi stigli do vratiju. Tada više nije bilo važno kako je tko stigao do dvorca, jer je radost zbog dostignutog cilja istisnula muku i trpljenje.

Lijepa slika ali neistinita!

Budući da put do Boga možemo naći jedino preko božanskog otkrivenja, da bismo našli jedini put do Boga, moramo se okrenuti Bibliji a ne čovjekovoj mašti. Isus Krist napominje da ispred svakog čovjeka postoje samo dva puta. Jedan, ravan i uzak vodi Bogu i vječnom životu, a drugi, sirok, udoban i bez opasnosti, konačnom uništenju. Njime idu mnogi ljudi, uživaju s mnogim prijateljima, a malo misle o svom konačnom cilju. Na uskom je pak putu malo putnika, ali ga nebeska svjetlost obasjava.

Uski put nije teško naći; svaki je čovjek pozvan da njime krene. »Ja sam put« (Ivan 14:6), izjavljuje Isus. On je svakom čovjeku koji ga slijedi, vodeće svjetlo do Boga. »Jer i Krist je jedamput umro zbog grijeha, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu« (I Petrova 3:18).

»Svima koji Ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja; onima koji vjeruju u Njegovo ime« (Ivan 1:12). Svi ljudi ne prihvaćaju Krista i stoga ne mogu postati Božjom djecom. Ima, prema tome, mnogo onih koji nisu Božji. Isus je oslovio grupu samopravednih farizeja: »Vi imate đavla za oca!« (Ivan 8:44). Iz ovoga nam je jasno da Krist nije svakog čovjeka priznavao Božjim djetetom.

Ima u Bibliji još mnogo ulomaka koji potvrđuju Isusovu izjavu da »nitko ne dolazi k Ocu osim po meni« (Ivan 14:6). Vječni je život samo za one koji srcem vjeruju da je Krist umro da bi ih izbavio, da je uskrsnuo od mrtvih. Krist je jedini put do Boga!

Iskustvo potvrđuje izjavu Pisma da su »svi sagriješili i lišeni su Božje slave« (Rim. 3:23). Zato svi trebaju oproštenje i izbavljenje. Kad bi čovjek bio sposoban da prestane činiti zlo, te da otpočne živjeti bezgrešnim životom, ipak ne bi mogao izbrisati grijehe prošlosti. Svaki se čovjek zato mora nanovo roditi da iskusi novo stvaranje.

Nikakvim svojim dobrim djelima ili zaslugama, pa ma koliko bio iskren i pošten, ne možeš zadobiti spasenje. Ako ne upoznaš i neprihvatiš Krista, promašio si put k Bogu.

Bog, međutim, ne želi tvoju propast. On te ljubi. Svakog čovjeka poziva da prihvati Isusa za spasitelja i tako postane njegovo dijete. Zove i tebe!

Prihvati danas Isusa Krista i slijedi Ga. On je put k Bogu i vječnom životu. »Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti.« (Djela ap. 4:12).

»Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodina. I srcem svojim vjeruješ da Ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen!« (Rimljanima 10:9).More from this collection