Cart 0
Ayon Kay Inay… (Tagalog)

Ayon Kay Inay… (Tagalog)

$0.00

Berto, alam mo sabi ng nanay ko malapit na naman daw ang Pasko! Ang sarap ano?

Oo nga ... siguro gagawa na naman si kuya ko ng magandang parol.

Kami rin gagawa akala mo ... yong malaki pa. Ang saya lang kung Pasko ano? ... Maraming laruan at masasarap na pagkain. Sana araw-araw Pasko!

Pinakamaraming laruan at pagkain sa lahat yong mayayaman! ... Pero alam mo sabi ng Inay bago namatay hindi raw ang mga aguinaldo, pera at masasarap na pagkain ang tunay na mahalaga kung Pasko.

Ano raw ang mahalaga?

Sabi niya ang mahalaga raw ay kung ang Panginoong Jesus ay nasa puso nating mga bata at saka alam nating pupunta tayo sa langit ... kasi raw kahit marami tayong laruan at damit nasisira rin ‘yon pero kung ang Panginoon ay nasa ating puso, tiyak na tayo’y pupunta sa langit at doon ay laging masaya.

Siyanga?

Kaya nga sabi ni Inay sa ‘min huwag daw kaming malungkot at laging iiyak ni Boy kung siya ay wala na ... kasi magkikita daw kami uli pagka’t si Jesus ay nasa aming puso. At alam mo, hindi na kami laging umiiyak ni Boy ngayon.

Totoo ba ‘yon? Bakit ang tatay ko walang sinabing ganon sa ‘min ‘nong mamatay? Takot na takot pa nga siya eh. At saka alam mo nandidilat ang kanyang mga mata kaya iyak-ng-iyak tuloy kami sa takot.

Siguro hindi siya pupunta sa langit. Ang nanay ko nakangiti pa nga ‘nong mamatay, kahit tanong mo sa nanay mo!

Siguro nga, kasi ang salbahe ng tatay ko eh... Lasing ng lasing at saka lagi kaming pinapalo ni ate kahit wala kaming kasalanan ... Pero paano raw makakapasok si Jesus sa ating puso para makapunta tayo sa langit?

Sa pamamagitan ng pagdalangin sa Kanya. Hilingin mo sa Panginoong Jesus na linisin ka sa lahat mong kasalanan at saka sabihin mo sa Kanyang pumasok Siya sa iyong puso. Ganon ang ginawa ko eh!

Hindi pala mahirap ano? ... Berto, gusto ko nasa puso ko rin si Jesus ... ayokong maging tulad ni tatay ... Tulungan mo akong manalangin ha!

Oo sige ... tayo doon sa bahay ninyo.
Sa puso ko, sa puso ko
Pasok sa puso ko Jesus
Pasok ngayon, tumira doon
Pasok sa puso ko Jesus.

“At sinabi ni (Jesus), Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kayo’y magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit” (Mateo 18:3).More from this collection